เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 3-15 KVA

\


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

เครื่องยนต์ HONMAR , BERGIN

 

 

Visitors: 11,731