เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 3-15 KVA 13

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

เครื่องยนต์ HONMAR , BERGIN

 

Visitors: 9,979