ชุดซ้อมดับเพลิง

 

 

ชุดดับเพลิง

ชุดซ้อมดับเพลิงภายนอกอาคาร

 

 

 

 

  

Visitors: 43,263