ข้อต่อ , หัวฉีด

 

 

 

ข้อต่อสายดับเพลิง 

หีวฉีดดับเพลิง และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง

 

 

 

Visitors: 49,493