แท่นอัดไฮดรอลิก BERGIN


แท่นอัดไฮดรอลิก BERGIN 

ขนาด  20 , 30 ,60, 100 และ  150  ตัน


 

 

 

 


 • BG-20T.png
  แท่นอัดไฮดรอลิค BERGIN รุ่น BG-20 20ตัน แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN ขนาด 20 ton รุ่น BG-20T ความสูงโดยรวม 1580 มม ความยาวสำหรับวางชิ้นงาน 520 มม ความยาวรวมโครงเสา...

 • BG-30T.png
  แท่นอัดไฮดรอลิค BERGIN รุ่น BG-30T ขนาด 30ตัน แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN 30 ton รุ่น BG-30T ความสูงโดยรวม 1600 มม ความยาวสำหรับวางชิ้นงาน 560 มม ความยาวร...

 • BG-60T.png
  แท่นอัดไฮดรอลิค BERGIN รุ่น BG-60T ขนาด 60ตัน แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN 60 ton รุ่น BG-60T ความสูงโดยรวม 1930 มม ความยาวสำหรับวางชิ้นงาน 770 มม ความยาวรวมโ...

 • BG-100T.png
  แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN รุ่น BG-100T ขนาด 100 ตัน แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN 100 tonรุ่นBG-100Tความสูงโดยรวม20700 มมความยาวสำหรับวางชิ้นงาน1150 มมความยาวรวมโครงเสา1505 มมความยาวโดยร...

 • BG-150T.png
  แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN รุ่น BG-150T ขนาด 150 ตัน แท่นอัดไฮโดรลิค BERGIN 150 ton รุ่น BG-150T ความสูงโดยรวม 2270 มม ความยาวสำหรับวางชิ้นงาน 11...
Visitors: 15,980