เครื่องสูบน้้ำท่อพญานาค

  

เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค 

          - ท่อสแตนเลสแท้ 100%  

          - เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน  มอก.

          - สเปคราชการ

 

Visitors: 32,968