เครื่องสูบน้้ำท่อพญานาค

  

เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคเครื่องยนต์ 13hp

          - ท่อสแตนเลสแท้ 100%  

          - เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน  

          - สเปคราชการ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 43,265