เครื่อกำเนิดไฟฟ้า 4 สูบ

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ  4 สูบ

BERGIN

 

Visitors: 41,672