เครื่องวัดความหนาสีจราจร

  
 
 
 

เครื่องวัดความหนาสีจราจร

เครื่องมือวัดความหนาเส้นจราจร 

Digital Marking Gauge

( สินค้าผลิตในไทย มีอะไหล่ทุกชิ้น )

 

 

รายละเอียด

         เครื่องมือวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่แห้งตัวแล้ว สามารถวัดความหนาของ                     เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่อยู่บนผิวทางได้โดยตรงหรือวัดตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ โดยไม่เกิด               ความเสียหายกับผิวถนนหรือเครื่องหมายจราจร เป็นเครื่องมือแบบพกพา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   ต่อการตรวจวัดในสนาม

คุณลักษณะทางเทคนิค

       –  เป็นเครื่องมือวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบพกพ

       –  สามารถวัดความหนาได้โดยไม่ต้องกะเทาะสีออกจากพื้นผิวถนนหรือแผ่นตัวอย่าง 

       –  โครงสร้างทำด้วย อลูมิเนียม

       –  สามารถวัดค่าได้ไม่น้อยกว่า ในช่วง 0 ถึง 10 มิลลิเมตร และ -10 ถึง 0 มิลลิเมตร 

       –  มีความละเอียด  01 มิลลิเมตร

        –  สามารถวัดค่าได้ตามมาตรฐาน
Visitors: 41,672